موضوع فعالیت

عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی انجام عملیات اجرایی قراردادهای بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی انجام کلیه فعالیت های وارداتی و صادراتی در زمینه های فعالیت های اساسنامه ای ، سرمایه گذاری و تامین مالی از جمله اخذ تسهیلات و اعتبار و ال سی و گشایش اعتبارات و فعالیت مالی مرتبط ، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و فنی و اقتصادی و قانونی مرتبط با موضوع اساسنامه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

450+پروژه های انجام شده
180مهندسین
260kمشتریان راضی

تجارب ما

تیم ما

درباره ما

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

ما اجتماعی هستیم

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

فرصت های شغلی

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

ما اجتماعی هستیم

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.