شرکت پارس سازان نگین سبز آریا

موضوع فعالیت

عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل: احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی، انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد، بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران، مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث، ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین، فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی و امثال آن، فعالیت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی، تولید محصولات کشاورزی، ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی، تولید محصولات دامی کشاورزی، ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی، مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی، انجام کلیه فعالیت های وارداتی و صادراتی در زمینه های فعالیت های اساسنامه ای، سرمایه گذاری و تامین مالی از جمله اخذ تسهیلات و اعتبار و ال سی و گشایش اعتبارات و فعالیت مالی مرتبط، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و فنی و اقتصادی و قانونی مرتبط با موضوع اساسنامه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

درباره ما

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

ما اجتماعی هستیم

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

پروژه های ما

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

فرصت های شغلی

_
معماری هر دو فرایند و محصول برنامه ریزی، طراحی و ساخت ساختمان ها و سایر ساختارهای فیزیکی است.

روش ما

ما چگونه کار می کنیم؟

تجارب ما

تیم ما

موقعیت

ما کجا هستیم؟تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110